Kontakta Oss

Kontaktuppgifter till kassören:

Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Lennart Johansson
Södra Kolarestigen 79
542 45 MARIESTAD
Telefon: 0705-77 45 40 eller 0501-125 40
Mejl: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se

Kontaktuppgifter till sekreteraren:

Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Maria Lundberg Ohlsson
Hamngatan 6 E
542 30 MARIESTAD
Mejl: sekreteraren@synskadadesvannerskaraborg.se

Kontaktuppgifter till ordföranden:

Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Jan W Carlsson
Österäng Årnäsvägen 5
533 97 GÖTENE
Mobil: 0705-65 36 21
Mejl: ordforanden@synskadadesvannerskaraborg.se