Kontakta oss

Kontaktuppgifter till kassören:

Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Timo Alvila
Gnejsvägen 6
542 36 MARIESTAD
Telefon: 0705-75 75 42
Mejl: kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se

Kontaktuppgifter till sekreteraren:

Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Maria Lundberg Ohlsson
Hamngatan 6 E
542 30 MARIESTAD
Mejl: sekreteraren@synskadadesvannerskaraborg.se

Kontaktuppgifter till ordföranden:

Synskadades Vänner Skaraborg
c/o Jan W Carlsson
Österäng Årnäsvägen 5
533 97 GÖTENE
Mobil: 0705-65 36 21
Mejl: ordforanden@synskadadesvannerskaraborg.se