Ansökningar om stipendier

Synskadades Vänner Skaraborg utlyser årligen två stipendier på vardera 20 000 kr för synskadade studerande hemmahörande i f.d. Skaraborgs län, som bedriver minst tvååriga gymnasiala studier eller eftergymnasiala studier på högskolenivå. Hemmahörande är den som är bosatt i f.d. Skaraborgs län eller bosatt på annat ort för studierna.

Stipendiet ska sökas senast den 1 februari på SVS ansökningsformulär. Ansökningsformuläret kan laddas ned under fliken Blanketter eller beställas från kassören Timo Alvila på telefon 0705-75 75 42 eller via mejl till kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se, som också svarar på eventuella frågor.