Om oss

Den ideella föreningen Synskadade Vänner Skaraborg (SVS) är en hjälporganisation som i f.d. Skaraborgs län stödjer synskadade och deras organisationer genom ekonomiska bidrag för att förbättra de synskadades villkor såväl socialt som kulturellt. Föreningen förvaltar donationer och betalar ut 80 % av avkastningen (f.n. ca 6 milj. kr) som bidrag.

Styrelsen utgörs av följande personer:

Jan Carlsson, ordförande
Timo Alvila, kassör
Maria Lundberg Ohlsson, sekreterare
Johnny Berg, vice ordförande
Birgit Götenstedt Dahllöf, ledamot
Maria Glaadh, suppleant
Kristina Adolfsson, ledamot (SRF Skaraborg)
Lennart Häger, suppleant (SRF Skaraborg)