Om oss

Den ideella föreningen Synskadade Vänner Skaraborg (SVS) är en hjälporganisation som i f.d. Skaraborgs län stödjer synskadade och deras organisationer genom ekonomiska bidrag för att förbättra de synskadades villkor såväl socialt som kulturellt. Föreningen förvaltar donationer och betalar ut 80 % av avkastningen (f.n. ca 3 milj. kr) som bidrag.

Styrelsen utgörs av följande personer:

Jan Carlsson, ordförande
Timo Alvila, kassör
Maria Lundberg Ohlsson, sekreterare
Johnny Berg, vice ordförande
Birgit Götenstedt Dahllöf, ledamot
Catharina Wahlqvist, suppleant
Claes-Göran Johansson, ledamot (SRF Skaraborg)
Kristina Adolfsson, suppleant (SRF Skaraborg)