Om Oss

Den ideella föreningen Synskadade Vänner Skaraborg (SVS) är en hjälporganisation som i f.d. Skaraborgs län stödjer synskadade och deras organisationer genom ekonomiska bidrag för att förbättra de synskadades villkor såväl socialt som kulturellt. Föreningen förvaltar donationer och betalar ut 80 % av avkastningen (f.n. ca 2,5 milj. kr) som bidrag.

Styrelsen utgörs av följande personer:

Jan Carlsson, ordförande (fd personalchef i Länsstyrelsen)
Lennart Johansson, kassör (f.d. bankkamrer Nordea)
Maria Lundberg Ohlsson, sekreterare (sektionschef på Transportstyrelsen)
Per-Anders Carlsson, ledamot (f.d. chef för Arbetsförmedlingen i Mariestad)
Ingela Lilja, suppleant (vänombud för Lidköping)
Anita Andersson, ledamot (ordförande i SRF Skaraborg)
Birgit Götenstedt Dahllöf, suppleant (vänombud för Gullspång)
Kjell Karlsson, suppleant (representant för SRF Skaraborg)
Jörgen Nielsen, adjungerad ledamot (sakkunnig)